DTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 31 Tháng Bảy 2019 10:26:00

DTA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019

 Công ty Cổ phần Đệ Tam công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190731_20190731--DTA--BC-QTCT-6-thang-2019.pdf