AAA: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy 2019 17:22:00

AAA: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (mã CK: AAA) như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190726_20190726--AAA--NDKCC-tra-co-tuc.pdf