DTA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 28 Tháng Sáu 2019 17:46:00

DTA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Công ty Cổ phần Đệ Tam thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190628_20190627--DTA--NQ-BB-DHDCDTN-2019.pdf