BMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Sáu 2019 14:27:00

BMP: Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190617_20190617--BMP--BC-thay-doi-so-huu-cua-nhom-NDTNN-CLQ-la-CDL.pdf