AAA: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 07 Tháng Sáu 2019 11:26:00

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190607_20190607--AAA---CBTT-vv-lua-chon-don-vi-kiem-toan.pdf