Red River Holding thoái vốn khỏi NNG

Đầu tư chứng khoán | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 07 Tháng Tám 2015 10:04:00

Ông La Bùi Hoàng Nghĩa, Phó tổng giám đốc CTCP Công nghiệp Dịch vụ Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) đã mua 1.633.874 cổ phiếu NNG, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 4.600.058 cổ phiếu (tỷ lệ 8,8%) lên 6.233.932 cổ phiếu (tỷ lệ 12,92%).

Lượng cổ phiếu ông Nghĩa mua là từ Red River Holding (RRH). Tổ chức này đã bán 1.633.874 cổ phiếu NNG còn lại và chính thức thoái vốn khỏi Ngọc Nghĩa. Giao dịch thực hiện từ ngày 29/7 đến 30/7/2015.

Hợp tác giữa hai bên bắt đầu từ ngày 18/10/2009 khi Ngọc Nghĩa ký hợp đồng bán 4 triệu cổ phần cho RRH với giá bán 20.000 đồng/CP (chiếm 10,79% vốn điều lệ). Đây là DN hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, đến năm 2011, Ngọc Nghĩa bị lỗ và không phân phối lợi nhuận như kế hoạch trước đó, nên giữa hai bên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tháng 4/2015, RRH đã bán được hơn 4 triệu cổ phiếu NNG và cùng với lần bán vốn này, RRH hoàn tất thoái vốn khỏi NNG.

Hiện RRH có kế hoạch thoái toàn bộ vốn khỏi Everpia.

Anh Việt