NNG - Red River Holding đăng ký bán 1,6 triệu CP

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 14 Tháng Bảy 2015 09:23:00

CTCP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa (NNG) thông báo, Red River Holding - tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT đăng ký bán 1.633.874 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Red River Holding

- Mã chứng khoán: NNG

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.633.874 CP (tỷ lệ 3,39%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Jean Eric Jacquemin

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.633.874 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Thoái vốn

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/07/2015

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/08/2015.