AAA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 13 Tháng Năm 2019 09:48:00

AAA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190513_20190513--AAA--Bao-cao-tien-do-su-dung-von-tu-dot-chao-ban-ck-ra-cong-chung.pdf