Hải Phát tăng 2,5 lần giá trị hàng tồn kho, phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu trong quý I

NDH | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 02 Tháng Năm 2019 15:43:00

Tính đến 31/3, giá trị hàng tồn kho của Hải Phát tăng đạt gần 2.900 tỷ đồng. Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần đầu tư Hải Phát (HoSE:HPX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Trong kỳ, Hải Phát ghi nhận doanh thu gần 335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, giảm lần lượt 22% và 87% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận, Hải Phát cho biết trong quý I năm nay, công ty tập trung hoàn thành bàn giao căn hộ cho khách hàng tại dự án Nhà ở Xã hội Phú Lãm. Trong khi đó, số căn hộ đem lại lợi nhuận cao thực hiện bàn giao trong quý I chiếm tỷ trọng thấp.

Tại thời điểm 31/3, giá trị hàng tồn kho của công ty đạt gần 2.900 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 2,5 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho chủ yếu đến từ 5 dự án, gồm: dự án Phú Lãm, dự án Hải Phát Plaza, dự án Phú Lương, dự án Trâu Quỳ, dự án Phú Hài, trong đó đáng kể nhất là dự án Phú Lãm, dự án Hải Phát Plaza và dự án Phú Hài.

Tài sản dở dang dài hạn của doanh nghiệp giảm 48% do chi phi xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh, trong đó dự án nhà ở xã hội Phú Lãm giảm gần 400 tỷ đồng, dự án Hải Phát Plaza giảm từ hơn 1.500 tỷ đồng xuống xuống 246 tỷ đồng.

Về khoản mục nợ phải trả, tổng số nợ phải trả tăng nhẹ từ hơn 4.840 tỷ đồng lên gần 4.970 tỷ đồng, chủ yếu do vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng gần 300 tỷ.

Cũng trong quý I, Hải Phát đã chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức 300 trái phiếu tương đương 300 tỷ đồng. Trước đó, trong phiên họp ĐHCĐ thường niên 2019, đại diện công ty cho biết trong năm nay, doanh nghiệp sẽ phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu trong đó 3.000 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi và 1.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi nhằm tăng quy mô vốn và đảm bảo sự linh hoạt trong cơ cấu nguồn, sử dụng vốn.

Trong báo cáo tài chính riêng của trước đó, doanh nghiệp này cho biết đã đầu tư vào 2 công ty con là công ty TNHH 1 thành viên Hải Phát – Bình Thuận và công ty CP Đầu tư và kinh doanh BĐS Hải Phát với tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.