TPC - Đính chính điều lệ công ty ban hành tháng 4/2015

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Năm 2015 09:24:00

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) đính chính điều lệ công ty ban hành tháng 4 năm 2015 như sau:

Do có vài trang bị lỗi format, diễn đạt câu chữ bình trùng lặp chưa rõ ý nên công ty xin đính chính lại.

Tải file gốc.