SSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 05 Tháng Tư 2019 16:04:00

SSC: Thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190405_20190405--SSC--CBTT-phuong-an-mua-lai-CP-quy.pdf