SSC: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 28 Tháng Ba 2019 13:16:00

SSC: Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua cổ phiếu quỹ của SSC như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190328_20190328--SSC--NQ05-HDQT-vv-mua-co-phieu-quy-SSC.pdf