HSL: Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC năm 2017 đã được kiểm toán so với BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 25 Tháng Ba 2019 16:42:00

HSL: Giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC năm 2017 đã được kiểm toán so với BCTC năm 2018 đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La giải trình chênh lệch LNST giữa BCTC năm 2017 đã được kiểm toán so với BCTC năm 2018 đã được kiểm toán như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190325_20190325--HSL--CV-giai-trinh-chenh-lech-LNST-BCTC-2018.PDF