TPC - Báo cáo quản trị năm 2014

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 02 Tháng Hai 2015 13:54:00

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố báo cáo quản trị năm 2014.

Theo đó, trong năm 2014 công ty tổ chức 06 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 06 nghị quyết và quyết định.

Về giao dịch cổ phiếu: Có 01 giao dịch mua/bán cổ phiếu của cổ đông nội bộ, người có liên quan và cổ đông lớn được thực hiện.

Chi tiết trong file đính kèm tại đây.