HPX: Giải trình chênh lệch LNST BCTC sau kiểm toán năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 13 Tháng Ba 2019 17:17:00

HPX: Giải trình chênh lệch LNST BCTC sau kiểm toán năm 2018 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát giải trình chênh lệch LNST BCTC sau kiểm toán năm 2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190313_20190313--HPX--CBTT-vv-giai-trinh-chenh-lech-LN-kiem-toan-nam-2018-so-voi-nam-2017-cty-mehop-nhat.pdf