HSL: Giải trình biến động KQKD quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 01 Tháng Hai 2019 14:32:00

HSL: Giải trình biến động KQKD quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Hồng Hà Sơn La giải trình biến động KQKD quý 4.2018 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190201_20190201--HSL--CV-giai-trinh-chenh-lech-LNST-Q42018.PDF