TPC ký hợp đồng kiểm toán năm 2014

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 30 Tháng Sáu 2014 07:28:00

CTCP Nhựa Tân Đại Hưng (TPC) công bố ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 2014 như sau:

Theo đó, TPC đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C để kiểm toán BCTC riêng lẻ và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014.

Công việc kiểm toán được tiến hành 02 đợt:

Soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán BCTC năm 2013 (riêng lẻ/hợp nhất).