Ngày 10/10/2018, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (SKN)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 02 Tháng Mười 2018 09:30:00

Ngày 10/10/2018, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa (SKN)


Tài liệu đính kèm
  SKN_ngay-GDDT.pdf