B82: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của công ty cổ phần 482 (MCK: B82)

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Chín 2018 09:43:00

B82: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của công ty cổ phần 482 (MCK: B82)


Tài liệu đính kèm
  000000007831841_990tb_20180828_1.PDF