SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Minh Chánh

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Chín 2018 16:44:00

SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Minh Chánh

Lê Minh Chánh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180904_20180904--SSC--BC-ket-qua-giao-dich-CDNB--Le-Minh-Chanh.pdf