SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Quế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Tám 2018 10:40:00

SSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Quế

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Quế như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180823_20180823--SSC--BCKQ-giao-dich-CDNB--Nguyen-Thi-Thanh-Que.pdf