SSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Quế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 16 Tháng Tám 2018 10:49:00

SSC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thanh Quế

Nguyễn Thị Thanh Quế thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam như sau:


Tài liệu đính kèm
  20180816_20180816--SSC--TB-giao-dich-CD-noi-bo--Nguyen-thi-thanh-que.pdf