AAA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 27 Tháng Sáu 2024 14:00:00

AAA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240627_20240626-AAA-CBTT-Vv-Ky-hop-dong-kiem-toan-BCTC-nam-2024.pdf