LEC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Sáu 2024 08:58:00

LEC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240619_20240618-LEC-TB-so-1164-vv-xu-ly-vi-pham-doi-voi-CP.pdf