LEC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo (do TCKT có ý kiến kiểm toán ngoại trừ)

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 19 Tháng Sáu 2024 08:58:00

LEC: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo (do TCKT có ý kiến kiểm toán ngoại trừ)

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã CK: LEC) vào diện cảnh báo kể từ ngày 25/06/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240619_20240618-LEC-QD-so-329-vv-dua-CP-vao-canh-bao-do-YKKT-n2023-ngoai-tru-.pdf