DHG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 17 Tháng Sáu 2024 17:13:00

DHG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240617_20240617-DHG-CBTT-ky-hop-dong-kiem-toan-Bao-cao-tai-chinh-nam-2024.pdf