CIG: Thông báo thay đổi Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 14 Tháng Sáu 2024 16:04:00

CIG: Thông báo thay đổi Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo thay đổi Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240614_20240614-CIG-TB-vv-thay-doi-giay-xac-nhan-ve-viec-thay-doi-noi-dung-DKDN.pdf