CVPB2315: Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 2024 15:06:00

CVPB2315: Thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố thông báo phát hành và Bản cáo bạch chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm CVPB2315 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240613_20240613-CVPB2315-BCB-bo-sung-Signed.pdf
 20240613_20240613-CVPB2315-TBPH-Chao-ban-bo-sung-Signed.pdf