CVPB2315: Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 13 Tháng Sáu 2024 09:40:00

CVPB2315: Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Giấy chứng nhận chào bán bổ sung chứng quyền có bảo đảm chứng quyền CVPB2315 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240613_20240612-CVPB2315-GCN-BO-SUNG-Signed.pdf