CSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HNX | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 11 Tháng Sáu 2024 14:38:00

CSC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSC của CTCP Tập đoàn COTANA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/06/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/06/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 5:1 (Người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được huỷ bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 501 cổ phiếu, khi đó số lượng cổ phiếu phát hành thêm cổ đông A nhận được là (501*1/5=100,2 cổ phiếu). Theo nguyên tắc làm tròn số trên, số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 100 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ (0,2 cổ phiếu) sẽ được huỷ bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính Công ty cổ phần Tập đoàn Cotana, địa chỉ Lô CC5A, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, người sở hữu chứng khoán xuất trình giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.