BFC: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Hai, 10 Tháng Sáu 2024 18:20:00

BFC: Thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế  như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240610_20240610-BFC-QD-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-thue.pdf