TDM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 07 Tháng Sáu 2024 13:42:00

TDM: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240607_20240607-TDM-NGHI-QUYET-THONG-QUA-VIEC-LUA-CHON-DON-VI-KIEM-TOAN-BAO-CAO-TAI-CHINH-NAM-2024-CUA-TDMWATER.pdf