DPR: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Sáu 2024 16:47:00

DPR: Thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú công bố thông báo họp và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240606_20240606-DPR-CBTT-TB-moi-hop-DHDCD-TN-2024-va-link-Tai-lieu-DH.pdf