VRC: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Sáu 2024 17:38:00

VRC: CBTT Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC thông báo Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240606_20240606-VRC-Tai-lieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban.pdf