FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2024 đến 04/06/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Sáu 2024 14:53:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2024 đến 04/06/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 29/05/2024 đến 04/06/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240606_20240606-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-29.05.2024-den-04.06.2024.pdf