BCM: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 06 Tháng Sáu 2024 14:55:00

BCM: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240606_20240606-BCM-CBTT-THAY-DOI-NOI-DUNG-DANG-KY-DOANH-NGHIEP.pdf