FUCVREIT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 05 Tháng Sáu 2024 10:18:00

FUCVREIT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240605_20240604-FUCVREIT-Cong-bo-thong-tin-ky-hop-dong-kiem-toan-nam-2024.pdf