BCM: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 04 Tháng Sáu 2024 16:34:00

BCM: CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP thông báo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240604_20240604-BCM-TAI-LIEU-DHDCD-THUONG-NIEN-2024.pdf