SCS: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Năm 2024 17:39:00

SCS: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240531_20240531-SCS-TB-NDKCC-tra-co-tuc-con-lai-2023-bang-tien.pdf