DHG: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Năm 2024 17:42:00

DHG: Thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240531_20240531-DHG-TB-NDKCC-tra-co-tuc-dot-1-nam-2023-bang-tien.pdf