FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 22/05/2024 đến 28/05/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 31 Tháng Năm 2024 09:04:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 22/05/2024 đến 28/05/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 22/05/2024 đến 28/05/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240531_20240530-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-22.05.2024-den-28.05.2024.pdf