HVN: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và đường dẫn để xem tài liệu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 30 Tháng Năm 2024 17:37:00

HVN: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và đường dẫn để xem tài liệu

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và đường dẫn để xem tài liệu như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240530_20240530-HVN-Thu-moi-Tai-lieu-hop-DHDCDTN-2024.pdf