SCS: Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Năm 2024 17:51:00

SCS: Thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn thông báo về ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240529_20240529-SCS-TB-CHOT-DANH-SACH-CO-DONG-DE-THUC-HIEN-QUYEN-NHAN-CO-TUC-BANG-TIEN.pdf