MIG: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Công ty bảo hiểm MIC Hải Phòng

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 29 Tháng Năm 2024 14:27:00

MIG: Thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Công ty bảo hiểm MIC Hải Phòng

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội thông báo thay đổi địa điểm trụ sở Công ty bảo hiểm MIC Hải Phòng như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240529_20240528-MIG-BTC-chap-thuan-thay-doi-dia-diem-tru-so-MIC-Hai-Phong.pdf