AAA: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Năm 2024 16:47:00

AAA: CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240528_20240528-AAA-Bien-ban-hop-Nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-2024-signed.pdf