AAA: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 28 Tháng Năm 2024 16:49:00

AAA: Công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240528_20240528-AAA-Dieu-le-Cong-ty-co-phan-Nhua-An-Phat-Xanh-thang-5.2024-signed.pdf