TPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 24 Tháng Năm 2024 16:53:00

TPC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

Công ty Cổ phần Nhựa Tân Đại Hưng thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240524_20240524-TPC-CBTT-Ky-hop-dong-kiem-toan-2024-2025.pdf