FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/05/2024 đến 21/05/2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Năm 2024 16:29:00

FUCVREIT: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/05/2024 đến 21/05/2024

Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng tuần từ 15/05/2024 đến 21/05/2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240523_20240523-FUCVREIT-NAV-tuan-tu-ngay-15.05.2024-den-21.05.2024.pdf