CMV: Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Năm, 23 Tháng Năm 2024 10:25:00

CMV: Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau thông báo dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240523_20240522-CMV-CBTT-DU-THAO-TAI-LIEU-VA-CAC-TO-TRINH-DHDCD-2024-.pdf