LEC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Ba, 21 Tháng Năm 2024 09:07:00

LEC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung (mã CK:LEC) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch như sau:


Tài liệu đính kèm
 20240521_20240520-LEC-TB-so-1010-vv-xu-ly-vi-pham.pdf